Cốc Ocean - Mds 01

Liên Hệ

Tên SP: Madison Rock Quy cách 13 3/4 oz. (395 ml.) TD 66 mm. FD 50 mm. MD 93 mm. H 85 mm. W 155 gms. Packing 6/48 CBM/CTN 0.052 GW 9 kg.

Nhà sản xuất: Ocean

Tên SP: Madison Rock

Quy cách

13 3/4 oz. (395 ml.)
TD 66 mm.
FD 50 mm.
MD 93 mm.
H 85 mm.
W 155 gms.
Packing 6/48
CBM/CTN 0.052
GW 9 kg.

Thông tin thêm
Hotline: 096 797 6789 - 0915 966 606